Świadczenia medyczne w Polsce

 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem.

 • ambulatoryjna stacja dializ

 • artroskopia lecznicza stawu kolanowego

 • artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych

 • badania genetyczne

 • badania medycyny nuklearnej

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego

 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego

 • fizjoterapia ambulatoryjna

 • fizjoterapia domowa

 • gastroskopia

 • hospicjum domowe dla dzieci/zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci

 • hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej

 • hospicjum stacjonarne/ stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej

 • hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci

 • hostel dla uzależnionych od alkoholu

 • hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 • implementacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych

 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

 • kolonoskopia

 • koronarografia

 • leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

 • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej

 • leczenie akromegalii

 • leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym lamberta-eatona

 • leczenie aparatem ortodontycznym

 • leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ahus)

 • leczenie choroby cushinga

 • leczenie choroby fabry'ego

 • leczenie choroby gaucher'a typu i oraz typu iii

 • leczenie choroby hurler

 • leczenie choroby pompego

 • leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (gpa) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (mpa)

 • leczenie chorych na chłoniaki cd30+

 • leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek b oraz inne chłoniaki b-komórkowe

 • leczenie chorych na chłoniaki złośliwe

 • leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych

 • leczenie chorych na mukowiscydozę

 • leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego na - leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego

 • leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

 • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową

 • leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (ahp) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

 • leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne t komórkowe

 • leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

 • leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu b

 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem

 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

 • leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej

 • leczenie chorych na raka piersi

 • leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego

 • leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni

 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego

 • leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem

 • leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

 • leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

 • leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)

 • leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (łzs)

 • leczenie chorych z ciężką postacią astmy

 • leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry

 • leczenie chorych z dystrofią mięśniową duchenne?a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny

 • leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną

 • leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii

 • leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

 • leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym

 • leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

 • leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

 • leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

 • leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (sega)

 • leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (sga lub iugr)

 • leczenie idiopatycznego włóknienia płuc

 • leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

 • leczenie inhibitorami pcsk-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

 • leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

 • leczenie mięsaków tkanek miękkich

 • leczenie mukopolisacharydozy typu ii (zespół huntera)

 • leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza

 • leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

 • leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca

 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu

 • leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

 • leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem igf-1

 • leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (pnn)

 • leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

 • leczenie niskorosłych dzieci z zespołem turnera (zt)

 • leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (pnh)

 • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (gist)

 • leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka

 • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego na - leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego

 • leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu na - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu

 • leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk

 • leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek

 • leczenie pacjentów z chorobami nerek

 • leczenie pacjentów z chorobami siatkówki

 • leczenie pacjentów z chorobą leśniowskiego-crohna

 • leczenie pacjentów z chorobą wilsona

 • leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą castlemana

 • leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek hürthle?a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym

 • leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki

 • leczenie pacjentów z rakiem nerki

 • leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi

 • leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg)

 • leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

 • leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych

 • leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

 • leczenie protetyczne

 • leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego

 • leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (cteph)

 • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem

 • leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą

 • leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

 • leczenie raka z komórek merkla awelumabem

 • leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a

 • leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

 • leczenie stwardnienia rozsianego

 • leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego

 • leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu c

 • leczenie tyrozynemii typu 1 (ht-1)

 • leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (tnp)

 • leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

 • leczenie uzupełniające l-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

 • leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej

 • leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

 • leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki

 • leczenie zaawansowanego raka żołądka

 • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby parkinsona

 • leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (zbn) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa

 • leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu

 • leczenie zespołu prader - willi

 • lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q

 • mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami

 • oddział alergologiczny

 • oddział alergologiczny dla dzieci

 • oddział angiologiczny

 • oddział audiologiczno-foniatryczny

 • oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci

 • oddział chirurgiczny dla dzieci

 • oddział chirurgiczny ogólny

 • oddział chirurgii klatki piersiowej

 • oddział chirurgii naczyniowej

 • oddział chirurgii onkologicznej

 • oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci

 • oddział chirurgii plastycznej

 • oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

 • oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

 • oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci

 • oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

 • oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

 • oddział chorób metabolicznych

 • oddział chorób metabolicznych dla dzieci

 • oddział chorób płuc

 • oddział chorób płuc dla dzieci

 • oddział chorób tropikalnych

 • oddział chorób wewnętrznych

 • oddział chorób zakaźnych

 • oddział chorób zakaźnych dla dzieci

 • oddział dermatologiczny

 • oddział dermatologiczny dla dzieci

 • oddział diabetologiczny

 • oddział diabetologiczny dla dzieci

 • oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym

 • oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

 • oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci

 • oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

 • oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci

 • oddział dzienny psychogeriatryczny

 • oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

 • oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci

 • oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

 • oddział endokrynologiczny

 • oddział endokrynologiczny dla dzieci

 • oddział gastroenterologiczny

 • oddział gastroenterologiczny dla dzieci

 • oddział geriatryczny

 • oddział ginekologiczny

 • oddział ginekologii onkologicznej

 • oddział gruźlicy i chorób płuc

 • oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

 • oddział hematologiczny

 • oddział hematologiczny dla dzieci

 • oddział immunologii klinicznej

 • oddział immunologii klinicznej dla dzieci

 • oddział kardiochirurgiczny

 • oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

 • oddział kardiologiczny

 • oddział kardiologiczny dla dzieci

 • oddział leczenia aids

 • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

 • oddział leczenia gruźlicy

 • oddział leczenia jednego dnia

 • oddział leczenia jednego dnia dla dzieci

 • oddział leczenia oparzeń

 • oddział leczenia oparzeń dla dzieci

 • oddział leczenia uzależnień

 • oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

 • oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci

 • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

 • oddział medycyny nuklearnej

 • oddział medycyny paliatywnej

 • oddział nefrologiczny

 • oddział nefrologiczny dla dzieci

 • oddział neonatologiczny

 • oddział neurochirurgiczny

 • oddział neurochirurgiczny dla dzieci

 • oddział neurologiczny

 • oddział neurologiczny dla dzieci

 • oddział niemowlęcy

 • oddział nowotworów krwi

 • oddział obserwacyjno-zakaźny

 • oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

 • oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu

 • oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci

 • oddział okulistyczny

 • oddział okulistyczny dla dzieci

 • oddział onkologiczny

 • oddział onkologiczny dla dzieci

 • oddział onkologii i hematologii dziecięcej

 • oddział onkologii klinicznej/chemioterapii

 • oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci

 • oddział otorynolaryngologiczny

 • oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci

 • oddział pediatryczny

 • oddział położniczo-ginekologiczny

 • oddział psychiatrii sądowej

 • oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

 • oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci

 • oddział psychiatryczny (ogólny)

 • oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci

 • oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

 • oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

 • oddział psychogeriatryczny

 • oddział radioterapii

 • oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

 • oddział rehabilitacji psychiatrycznej

 • oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 • oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci

 • oddział reumatologiczny

 • oddział reumatologiczny dla dzieci

 • oddział terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

 • oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

 • oddział terapii uzależnienia od alkoholu

 • oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • oddział toksykologiczny

 • oddział transplantacji płuc

 • oddział transplantacji szpiku

 • oddział transplantacji szpiku dla dzieci

 • oddział transplantologiczny

 • oddział transplantologiczny dla dzieci

 • oddział urologiczny

 • oddział urologiczny dla dzieci

 • oddział wieloprofilowy zabiegowy

 • oddział wieloprofilowy zabiegowy dla dzieci

 • oddział wieloprofilowy zachowawczy

 • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym

 • operacje jaskry

 • operacje jaskry z zaćmą

 • operacje palucha koślawego

 • operacje plastyczne oka

 • operacje przepukliny pachwinowej

 • operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej

 • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego botalla

 • ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

 • ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny

 • ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

 • ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

 • ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 • ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci

 • ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

 • ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

 • plastyka więzadeł pobocznych kolana

 • pomosty dla rewaskularyzacji serca

 • poradnia alergologiczna

 • poradnia alergologiczna dla dzieci

 • poradnia antynikotynowa

 • poradnia audiologiczna

 • poradnia audiologiczna dla dzieci

 • poradnia chirurgii klatki piersiowej

 • poradnia chirurgii naczyniowej

 • poradnia chirurgii ogólnej

 • poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

 • poradnia chirurgii onkologicznej

 • poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

 • poradnia chirurgii plastycznej

 • poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

 • poradnia chirurgii stomatologicznej

 • poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

 • poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci

 • poradnia chorób metabolicznych

 • poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

 • poradnia chorób naczyń

 • poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 • poradnia chorób płuc

 • poradnia chorób płuc dla dzieci

 • poradnia chorób tropikalnych

 • poradnia chorób zakaźnych

 • poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

 • poradnia dermatologiczna

 • poradnia dermatologiczna dla dzieci

 • poradnia diabetologiczna

 • poradnia diabetologiczna dla dzieci

 • poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

 • poradnia domowego leczenia tlenem

 • poradnia domowego leczenia tlenem dla dzieci

 • poradnia endokrynologiczna osteoporozy

 • poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej

 • poradnia foniatryczna

 • poradnia foniatryczna dla dzieci

 • poradnia gastroenterologiczna

 • poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

 • poradnia genetyczna

 • poradnia genetyczna dla dzieci

 • poradnia genetyczno-onkologiczna

 • poradnia geriatryczna

 • poradnia ginekologiczna

 • poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

 • poradnia gruźlicy i chorób płuc

 • poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

 • poradnia hematologiczna

 • poradnia hematologiczna dla dzieci

 • poradnia hepatologiczna

 • poradnia hepatologiczna dla dzieci

 • poradnia immunologiczna

 • poradnia immunologiczna dla dzieci

 • poradnia kardiochirurgiczna

 • poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci

 • poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów

 • poradnia leczenia bólu

 • poradnia leczenia bólu dla dzieci

 • poradnia leczenia mukowiscydozy

 • poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci

 • poradnia leczenia nerwic

 • poradnia leczenia ran przewlekłych

 • poradnia leczenia uzależnień

 • poradnia leczenia uzależnień dla dzieci

 • poradnia leczenia zeza

 • poradnia leczenia zeza dla dzieci

 • poradnia logopedyczna

 • poradnia logopedyczna dla dzieci

 • poradnia medycyny nuklearnej

 • poradnia medycyny paliatywnej

 • poradnia medycyny sportowej

 • poradnia medycyny sportowej dla dzieci

 • poradnia nefrologiczna

 • poradnia nefrologiczna dla dzieci

 • poradnia neonatologiczna

 • poradnia neurochirurgiczna

 • poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

 • poradnia neurologiczna

 • poradnia neurologiczna dla dzieci

 • poradnia okulistyczna

 • poradnia okulistyczna dla dzieci

 • poradnia ortodontyczna (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z nfz do 18 r.ż).

 • poradnia ortodontyczna dla dzieci

 • poradnia osteoporozy

 • poradnia otorynolaryngologiczna

 • poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci

 • poradnia patologii ciąży

 • poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

 • poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia

 • poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci

 • poradnia położniczo-ginekologiczna

 • poradnia preluksacyjna

 • poradnia profilaktyczno-lecznicza (hiv/aids)

 • poradnia profilaktyki chorób piersi

 • poradnia proktologiczna

 • poradnia protetyki stomatologicznej

 • poradnia psychogeriatryczna

 • poradnia psychologiczna

 • poradnia psychologiczna dla dzieci

 • poradnia psychosomatyczna

 • poradnia rehabilitacji kardiologicznej

 • poradnia rehabilitacji narządu ruchu

 • poradnia rehabilitacyjna

 • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

 • poradnia reumatologiczna

 • poradnia reumatologiczna dla dzieci

 • poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

 • poradnia stomatologiczna

 • poradnia stomatologiczna dla dzieci

 • poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

 • poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci

 • poradnia toksykologiczna

 • poradnia transplantologiczna

 • poradnia transplantologiczna dla dzieci

 • poradnia urologiczna

 • poradnia urologiczna dla dzieci

 • poradnia wad postawy

 • poradnia wenerologiczna

 • poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

 • poradnia zdrowia psychicznego

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

 • poradnia żywieniowa

 • poradnia żywieniowa dla dzieci

 • pozytonowa tomografia emisyjna

 • pracownia lub zakład brachyterapii

 • pracownia lub zakład teleradioterapii

 • profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

 • profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji hbv

 • profilaktyka zakażeń wirusem rs

 • przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

 • przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

 • rezonans magnetyczny

 • stacja dializ

 • stacja dializ dla dzieci

 • stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (cmv) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem cmv pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

 • teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

 • teleradioterapia stereotaktyczna

 • terapia hiperbaryczna

 • terapia izotopowa

 • tomografia komputerowa

 • usunięcie migdałków podniebiennych

 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)

 • wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków

 • wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego

 • wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego

 • wszczepienie albo wymiana stymulatora nerwu błędnego

 • wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne

 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka

 • wycięcie macicy (histerektomia)

 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego

 • zabiegi na przegrodzie nosowej

 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)

 • zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia)

 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)

 • zabiegi w zakresie termolezji i blokady

 • zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy

 • zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci

 • zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

 • zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dzieci

 • zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

 • zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci

 • zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

 • zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci

 • zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej

 • zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej

 • zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej

 • zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

 • zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci

 • zakład/ośrodek rehabilitacji neurologicznej

 • zakład/ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej

 • zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b

 • zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

 • zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

 • zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci

 • zespół długoterminowej opieki domowej

 • zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci

 • zespół leczenia środowiskowego (domowego)

 • zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci

 • zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

 • zespół rehabilitacji domowej dla dzieci

 • świadczenia z zakresu endokrynologii

 • świadczenia z zakresu kardiologii

 • świadczenia z zakresu onkologii

 • świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu