nfz-logo

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

4/5 • 3 opinii

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie oferuje 110 świadczenia medyczne NFZ.

Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Zespół Długoterminowej Opieki Domowej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.

Oferowane świadczenia medyczne w placówce

Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.

Co oznacza data wizyty?

Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.

Co oznacza ilość osób w kolejce?

Jest to łączna ilość zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze ilość osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie.

Co oznacza zakładka realizacje?

Realizacje to zrealizowana ilość skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.

Świadczenia specjalistyczneData wizytyIlość osób w kolejceRealizacje
Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 20231874
Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci27 wrzesień 20239918
Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Kardiologiczne Zabiegi Interwencyjne U Dzieci Do Lat 18, W Tym Przezskórne Zamykanie Przecieków Z Użyciem Zestawów Zamykających27 wrzesień 2023141
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna27 wrzesień 202310
Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym27 wrzesień 202300
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego27 wrzesień 202300
Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp)27 wrzesień 202300
Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej27 wrzesień 202300
Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist)27 wrzesień 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+27 wrzesień 202300
Leczenie Ciężkich Wrodzonych Hiperhomocysteinemii27 wrzesień 202300
Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii27 wrzesień 202300
Leczenie Choroby Hurler27 wrzesień 202300
Leczenie Mukopolisacharydozy Typu Ii (Zespół Huntera)27 wrzesień 202300
Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą27 wrzesień 202300
Leczenie Pacjentów Z Wrodzonymi Zespołami Autozapalnymi27 wrzesień 202330
Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie27 wrzesień 202300
Leczenie Uzupełniające L-Karnityną W Wybranych Chorobach Metabolicznych27 wrzesień 202300
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs27 wrzesień 202300
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej27 wrzesień 202300
Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne27 wrzesień 202300
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego27 wrzesień 202300
Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Stacja Dializ Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Leczenie Tyrozynemii Typu 1 (Ht-1)27 wrzesień 202310
Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym27 wrzesień 202300
Oddział Transplantologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 202300
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego27 wrzesień 20231196
Poradnia Transplantologiczna27 wrzesień 2023282128
Leczenie Choroby Pompego27 wrzesień 202307
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego27 wrzesień 2023084
Leczenie Choroby Fabry'Ego27 wrzesień 202310
Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci27 wrzesień 2023116
Mechaniczne Wspomaganie Serca Sztucznymi Komorami27 wrzesień 202300
Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 20234238
Operacje Przepukliny Pachwinowej27 wrzesień 2023175
Poradnia Neonatologiczna27 wrzesień 202331
Operacje Wad Wrodzonych Serca I Wielkich Naczyń U Dzieci Do Ukończenia 1 Roku Życia, Z Wyłączeniem Operacji Izolowanego Przewodu Tętniczego Botalla27 wrzesień 202303
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym27 wrzesień 202303
Pozytonowa Tomografia Emisyjna27 wrzesień 2023211
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci27 wrzesień 20237647
Poradnia Leczenia Bólu Dla Dzieci27 wrzesień 2023112
Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym27 wrzesień 202331
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci27 wrzesień 2023511
Świadczenia Z Zakresu Onkologii27 wrzesień 20232141
Oddział Pediatryczny27 wrzesień 20231519
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia)27 wrzesień 202300
Operacje Jaskry27 wrzesień 202300
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych27 wrzesień 20232850
Oddział Neonatologiczny27 wrzesień 20231010
Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych27 wrzesień 20233343
Tomografia Komputerowa27 wrzesień 202303
Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci27 wrzesień 20231344
Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 20231043
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej27 wrzesień 202329328
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej27 wrzesień 20236319
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci27 wrzesień 20233120
Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 20235816
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci27 wrzesień 20233333
Oddział Neurologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 202353104
Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci27 wrzesień 202331544
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 20235753
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt27 wrzesień 202321750
Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci27 wrzesień 202325966
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci27 wrzesień 20234451
Rezonans Magnetyczny27 wrzesień 202302
Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 202322068
Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 202376174
Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 2023307106
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci27 wrzesień 202337973
Oddział Urologiczny Dla Dzieci27 wrzesień 2023145181
Poradnia Chorób Metabolicznych27 wrzesień 2023565106
Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 2023217129
Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci27 wrzesień 2023174370
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 2023504193
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci27 wrzesień 2023961133
Badania Medycyny Nuklearnej02 listopad 202310564
Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci02 listopad 20231195228
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci08 listopad 2023533178
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci14 grudzień 2023575101
Badania Genetyczne15 grudzień 2023948343
Poradnia Genetyczna10 styczeń 2024645357
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii23 luty 202456270
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci23 kwiecień 2024298249
Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci18 lipiec 2024795286
Usunięcie Migdałków Podniebiennych18 wrzesień 20241599185
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci14 maj 2025719329
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii16 lipiec 2025220110
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci 00
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej 00
Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Lub Zagrażającej Patologicznej Niskorosłości Na Skutek Szybko Postępującego Dojrzewania Płciowego27 wrzesień 202300
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Ciężkim Pierwotnym Niedoborem Igf-127 wrzesień 202300
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Zespołem Turnera (Zt)27 wrzesień 202300
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci27 wrzesień 202300
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg)27 wrzesień 202300
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych27 wrzesień 202300
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni27 wrzesień 202307
Leczenie Hormonem Wzrostu Niskorosłych Dzieci Urodzonych Jako Zbyt Małe W Porównaniu Do Czasu Trwania Ciąży (Sga Lub Iugr)27 wrzesień 202300
Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci27 wrzesień 202305
Leczenie Zespołu Prader - Willi27 wrzesień 202300
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek27 wrzesień 202300
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Wilsona27 wrzesień 202300
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatotropinową Niedoczynnością Przysadki27 wrzesień 202300
Leczenie Ewerolimusem Chorych Na Stwardnienie Guzowate Z Niekwalifikującymi Się Do Leczenia Operacyjnego Guzami Podwyściółkowymi Olbrzymiokomórkowymi (Sega)27 wrzesień 202301
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus)27 wrzesień 2023117
Leczenie Stwardnienia Rozsianego27 wrzesień 202302
Terapia Izotopowa27 wrzesień 2023147

Pytania dotyczące placówki

Jakie udogodnienia są w Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie?

Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?

Tak

Czy jest winda?

Tak

Czy jest parking dla samochodów pacjentów?

Nie

Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Tak

Czy spełnia normy COVID19?

Tak
Informacje NFZ o Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie:

Nazwa formalna w bazie NFZ:

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

Numer rejestracyjny w bazie NFZ:

000000018625-W-14

NIP placówki:

9521143675

REGON placówki:

000557961

Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Aleja Dzieci Polskich 20, Warszawa Wawer. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl

Ośrodek wojewódzki NFZ w województwie: Mazowieckie

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.

Email:
kancelaria@nfz-warszawa.pl
Adres:
ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Kontakt:
22 582 84 02 fax 22 582 84 21
ePUAP:
016ndson16/skrytka

Opinia:

Ocena

4/5

3 ocen

Wystaw opinię:

Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.

Informacje o placówce:

Udogodnienia:

parkingelevatorramptoilet

Telefon:

phone

Pokaż numer

Adres:

phone

Aleja Dzieci Polskich 20
Warszawa Wawer

sending newsletter animation

Medyczny newsletter

Dawka wiadomości i opinii ze świata medycyny