nfz-logo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

5/5 • 1 opinii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu oferuje 160 świadczenia medyczne NFZ.

Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.

Oferowane świadczenia medyczne w placówce

Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.

Co oznacza data wizyty?

Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.

Co oznacza ilość osób w kolejce?

Jest to łączna ilość zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze ilość osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu.

Co oznacza zakładka realizacje?

Realizacje to zrealizowana ilość skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.

Świadczenia specjalistyczneData wizytyIlość osób w kolejceRealizacje
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych05 sierpień 2024210
Oddział Neonatologiczny26 marzec 202300
Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv26 marzec 202300
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego26 marzec 202300
Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne26 marzec 202300
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego26 marzec 202300
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A26 marzec 202300
Leczenie Amifamprydyną Pacjentów Z Zespołem Miastenicznym Lamberta-Eatona26 marzec 202300
Leczenie Przewlekłego Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (Cteph)26 marzec 202300
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych17 kwiecień 202300
Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi26 marzec 202300
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady26 marzec 202300
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa)26 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna26 marzec 202300
Leczenie Choroby Fabry'Ego26 marzec 202300
Stacja Dializ26 marzec 202300
Leczenie Choroby Pompego26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B26 marzec 202301
Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich26 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek26 marzec 2023117
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Nerek26 marzec 202303
Leczenie Raka Z Komórek Merkla Awelumabem26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Kolczystokomórkowego Skóry Cemiplimabem26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego26 marzec 202300
Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca26 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Rakiem Nerki26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej26 marzec 202300
Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+26 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki26 marzec 202300
Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Pierwotną Hiperoksalurię Typu 126 marzec 202300
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej26 marzec 20232121
Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci26 marzec 202316
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej26 marzec 202300
Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii11 kwiecień 202310
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego26 marzec 202300
Oddział Hematologiczny Dla Dzieci26 marzec 202300
Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B26 marzec 202300
Oddział Onkologiczny Dla Dzieci26 marzec 202300
Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym26 marzec 202300
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci26 marzec 202300
Oddział Transplantacji Szpiku26 marzec 202300
Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną26 marzec 202300
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego26 marzec 202300
Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp)26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną26 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jelita Grubego26 marzec 202310
Leczenie Chorych Na Raka Piersi26 marzec 202310
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni26 marzec 202301
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs26 marzec 2023130
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej26 marzec 2023135
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej26 marzec 202308
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg)26 marzec 2023020
Oddział Transplantologiczny26 marzec 2023722
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej26 marzec 202310
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt26 marzec 20232017
Poradnia Neonatologiczna26 marzec 2023746
Wszczepienie Protezy Ślimaka Lub Wszczepienie Wielokanałowej Protezy Ślimaka26 marzec 202320
Koronarografia26 marzec 2023517
Operacje Plastyczne Oka26 marzec 202300
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma)26 marzec 202314452
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki26 marzec 202308
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka)26 marzec 202300
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej26 marzec 202323724
Poradnia Chirurgii Onkologicznej26 marzec 20234312
Poradnia Kardiochirurgiczna26 marzec 2023614
Poradnia Chirurgii Ogólnej26 marzec 20236025
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk26 marzec 202320
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa26 marzec 202341
Poradnia Reumatologiczna26 marzec 2023100115
Wymiana Procesora Mowy Implantów Ślimakowych I Do Pnia Mózgu Albo Wymiana Procesora Dźwięku Implantów Ucha Środkowego26 marzec 202320
Operacje Jaskry26 marzec 2023860
Tomografia Komputerowa26 marzec 202341499
Oddział Chirurgii Naczyniowej26 marzec 20235716
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci26 marzec 20237353
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym26 marzec 20231113
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca26 marzec 20231615
Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca26 marzec 20231021
Oddział Angiologiczny26 marzec 202392158
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia)26 marzec 202300
Oddział Diabetologiczny26 marzec 2023141150
Oddział Położniczo-Ginekologiczny26 marzec 20234526
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej18 kwiecień 2023850
Gastroskopia26 marzec 202326260
Poradnia Rehabilitacyjna26 marzec 20234680
Fizjoterapia Ambulatoryjna26 marzec 2023123108
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci26 marzec 20239282
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk)26 marzec 202330
Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci26 marzec 202322093
Poradnia Proktologiczna26 marzec 202315782
Operacje Jaskry Z Zaćmą26 marzec 20237129
Oddział Kardiochirurgiczny26 marzec 20231312
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia)26 marzec 20232428
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci26 marzec 202317137
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna26 marzec 20231677
Poradnia Otorynolaryngologiczna26 marzec 202311981
Oddział Urologiczny26 marzec 2023305131
Oddział Gastroenterologiczny26 marzec 2023411101
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs)31 marzec 2023100
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów13 kwiecień 2023131331
Poradnia Diabetologiczna30 maj 202382173
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu22 maj 2023238149
Poradnia Leczenia Bólu19 czerwiec 2023153264
Poradnia Nefrologiczna11 lipiec 2023173271
Poradnia Urologiczna04 lipiec 2023201182
Rezonans Magnetyczny07 lipiec 2023589119
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci26 lipiec 2023207170
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci31 lipiec 2023111136
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu26 marzec 202310
Oddział Neurochirurgiczny09 październik 2023211432
Oddział Kardiologiczny26 wrzesień 202373062
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej08 luty 202719446
Poradnia Neurologiczna04 styczeń 2024283244
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci24 styczeń 2024690
Poradnia Gastroenterologiczna27 luty 2024236173
Oddział Neurologiczny29 kwiecień 202463906
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy06 maj 20248122
Poradnia Chorób Metabolicznych13 maj 2024113171
Poradnia Osteoporozy13 maj 2024204314
Poradnia Neurochirurgiczna28 czerwiec 2024377500
Oddział Chorób Wewnętrznych25 kwiecień 2024278103
Poradnia Chorób Naczyń29 styczeń 2025451556
Operacje Palucha Koślawego04 grudzień 202591991
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona18 wrzesień 20261482
Usunięcie Migdałków Podniebiennych15 listopad 2026104674
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii10 grudzień 2024330506
Poradnia Okulistyczna16 kwiecień 2025270702
Oddział Okulistyczny25 marzec 2025385122
Leczenie Stwardnienia Rozsianego17 czerwiec 202536129
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej09 lipiec 20262321475
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci29 czerwiec 20278211806
Oddział Otorynolaryngologiczny12 luty 202711451282
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego07 wrzesień 20333781513
Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym26 marzec 202300
Poradnia Transplantologiczna26 marzec 20232848
Świadczenia Z Zakresu Onkologii26 marzec 202322737
Leczenie Terapią Bezinterferonową Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C26 marzec 202300
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana26 marzec 202300
Wycięcie Macicy (Histerektomia)15 maj 202300
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus)26 marzec 202301
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek26 marzec 202314
Operacje Przepukliny Pachwinowej31 styczeń 20241845
Oddział Nefrologiczny26 marzec 20234957
Oddział Chirurgiczny Ogólny10 maj 202326951
Oddział Onkologiczny26 marzec 2023130
Kolonoskopia27 marzec 2023224132
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego29 kwiecień 202410
Poradnia Hematologiczna07 wrzesień 2023152215
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego16 listopad 20292301575
Oddział Reumatologiczny26 marzec 2023189200
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka27 czerwiec 20232672
Leczenie Chorych Z Dystrofią Mięśniową Duchenne?A Spowodowaną Mutacją Nonsensowną W Genie Dystrofiny26 marzec 202300
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą26 marzec 202300
Leczenie Nintedanibem Choroby Śródmiąższowej Płuc Związanej Z Twardziną Układową26 marzec 202300
Zapobieganie Powikłaniom Kostnym U Dorosłych Pacjentów Z Zaawansowanym Procesem Nowotworowym Obejmującym Kości Z Zastosowaniem Denosumabu26 marzec 202300
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego01 luty 202752196
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego10 lipiec 202300

Pytania dotyczące placówki

Jakie udogodnienia są w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu?

Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?

Tak

Czy jest winda?

Tak

Czy jest parking dla samochodów pacjentów?

Tak

Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Tak

Czy spełnia normy COVID19?

Tak
Informacje NFZ o Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu:

Nazwa formalna w bazie NFZ:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Numer rejestracyjny w bazie NFZ:

000000018589-W-02

NIP placówki:

8981816856

REGON placówki:

000289012

Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Borowska 213, Wrocław. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl

Ośrodek wojewódzki NFZ w województwie: Dolnyśląsk

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.

Email:
skargi@nfz-wroclaw.pl
Adres:
ul. Joannitów 6 50-525 Wrocław
Kontakt:
71 79 79 134 fax 71 79 79 112
ePUAP:
nx5b931jtf/SkrytkaESP

Opinia:

Ocena

5/5

1 ocen

Wystaw opinię:

Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.

Informacje o placówce:

Udogodnienia:

parkingelevatorramptoilet

Telefon:

phone

Pokaż numer

Adres:

phone

Borowska 213
Wrocław

sending newsletter animation

Medyczny newsletter

Dawka wiadomości i opinii ze świata medycyny