OWNFZKontakt
Dermatologia

Dermatologia

Stomatologia

Stomatologia

Neurologia

Neurologia

Ortopedia

Ortopedia

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Laryngologia

Laryngologia

Ginekologia

Ginekologia

Okulistyka

Okulistyka

Kardiologia

Kardiologia

Psychiatria

Psychiatria

Pozostałe

Pozostałe

nfz-logo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

5/5 • 1 opinii

Informacje o placówce:

Udogodnienia:

parkingelevatorramptoilet

Telefon:

phone

Pokaż numer

Adres:

phoneBorowska 213,
Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu oferuje 160 świadczenia medyczne NFZ.

Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.

Oferowane świadczenia medyczne w placówce

Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.

Co oznacza data wizyty?

Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.

Co oznacza liczba osób w kolejce?

Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu.

Co oznacza kolumna realizacje?

Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.

Świadczenia specjalistyczneData wizytyLiczba osób w kolejceRealizacje
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych05 sierpień 2024210
Oddział Neonatologiczny18 czerwiec 202400
Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv18 czerwiec 202400
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego18 czerwiec 202400
Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne18 czerwiec 202400
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego18 czerwiec 202400
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A18 czerwiec 202400
Leczenie Amifamprydyną Pacjentów Z Zespołem Miastenicznym Lamberta-Eatona18 czerwiec 202400
Leczenie Przewlekłego Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (Cteph)18 czerwiec 202400
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych18 czerwiec 202400
Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi18 czerwiec 202400
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady18 czerwiec 202400
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa)18 czerwiec 202400
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna18 czerwiec 202400
Leczenie Choroby Fabry'Ego18 czerwiec 202400
Stacja Dializ18 czerwiec 202400
Leczenie Choroby Pompego18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B18 czerwiec 202401
Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich18 czerwiec 202400
Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek18 czerwiec 2024117
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Nerek18 czerwiec 202403
Leczenie Raka Z Komórek Merkla Awelumabem18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Kolczystokomórkowego Skóry Cemiplimabem18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego18 czerwiec 202400
Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca18 czerwiec 202400
Leczenie Pacjentów Z Rakiem Nerki18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej18 czerwiec 202400
Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+18 czerwiec 202400
Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki18 czerwiec 202400
Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Pierwotną Hiperoksalurię Typu 118 czerwiec 202400
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej18 czerwiec 20242121
Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci18 czerwiec 202416
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej18 czerwiec 202400
Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii18 czerwiec 202410
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego18 czerwiec 202400
Oddział Hematologiczny Dla Dzieci18 czerwiec 202400
Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B18 czerwiec 202400
Oddział Onkologiczny Dla Dzieci18 czerwiec 202400
Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym18 czerwiec 202400
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci18 czerwiec 202400
Oddział Transplantacji Szpiku18 czerwiec 202400
Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną18 czerwiec 202400
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego18 czerwiec 202400
Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp)18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną18 czerwiec 202400
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jelita Grubego18 czerwiec 202410
Leczenie Chorych Na Raka Piersi18 czerwiec 202410
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni18 czerwiec 202401
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs18 czerwiec 2024130
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej18 czerwiec 2024135
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej18 czerwiec 202408
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg)18 czerwiec 2024020
Oddział Transplantologiczny18 czerwiec 2024722
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej18 czerwiec 202410
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt18 czerwiec 20242017
Poradnia Neonatologiczna18 czerwiec 2024746
Wszczepienie Protezy Ślimaka Lub Wszczepienie Wielokanałowej Protezy Ślimaka18 czerwiec 202420
Koronarografia18 czerwiec 2024517
Operacje Plastyczne Oka18 czerwiec 202400
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma)18 czerwiec 202414452
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki18 czerwiec 202408
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka)18 czerwiec 202400
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej18 czerwiec 202423724
Poradnia Chirurgii Onkologicznej18 czerwiec 20244312
Poradnia Kardiochirurgiczna18 czerwiec 2024614
Poradnia Chirurgii Ogólnej18 czerwiec 20246025
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk18 czerwiec 202420
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa18 czerwiec 202441
Poradnia Reumatologiczna18 czerwiec 2024100115
Wymiana Procesora Mowy Implantów Ślimakowych I Do Pnia Mózgu Albo Wymiana Procesora Dźwięku Implantów Ucha Środkowego18 czerwiec 202420
Operacje Jaskry18 czerwiec 2024860
Tomografia Komputerowa18 czerwiec 202441499
Oddział Chirurgii Naczyniowej18 czerwiec 20245716
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci18 czerwiec 20247353
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym18 czerwiec 20241113
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca18 czerwiec 20241615
Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca18 czerwiec 20241021
Oddział Angiologiczny18 czerwiec 202492158
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia)18 czerwiec 202400
Oddział Diabetologiczny18 czerwiec 2024141150
Oddział Położniczo-Ginekologiczny18 czerwiec 20244526
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej18 czerwiec 2024850
Gastroskopia18 czerwiec 202426260
Poradnia Rehabilitacyjna18 czerwiec 20244680
Fizjoterapia Ambulatoryjna18 czerwiec 2024123108
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci18 czerwiec 20249282
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk)18 czerwiec 202430
Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci18 czerwiec 202422093
Poradnia Proktologiczna18 czerwiec 202415782
Operacje Jaskry Z Zaćmą18 czerwiec 20247129
Oddział Kardiochirurgiczny18 czerwiec 20241312
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia)18 czerwiec 20242428
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci18 czerwiec 202417137
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna18 czerwiec 20241677
Poradnia Otorynolaryngologiczna18 czerwiec 202411981
Oddział Urologiczny18 czerwiec 2024305131
Oddział Gastroenterologiczny18 czerwiec 2024411101
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs)18 czerwiec 2024100
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów18 czerwiec 2024131331
Poradnia Diabetologiczna18 czerwiec 202482173
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu18 czerwiec 2024238149
Poradnia Leczenia Bólu18 czerwiec 2024153264
Poradnia Nefrologiczna18 czerwiec 2024173271
Poradnia Urologiczna18 czerwiec 2024201182
Rezonans Magnetyczny18 czerwiec 2024589119
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci18 czerwiec 2024207170
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci18 czerwiec 2024111136
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu18 czerwiec 202410
Oddział Neurochirurgiczny18 czerwiec 2024211432
Oddział Kardiologiczny18 czerwiec 202473062
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej08 luty 202719446
Poradnia Neurologiczna18 czerwiec 2024283244
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci18 czerwiec 2024690
Poradnia Gastroenterologiczna18 czerwiec 2024236173
Oddział Neurologiczny18 czerwiec 202463906
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy18 czerwiec 20248122
Poradnia Chorób Metabolicznych18 czerwiec 2024113171
Poradnia Osteoporozy18 czerwiec 2024204314
Poradnia Neurochirurgiczna28 czerwiec 2024377500
Oddział Chorób Wewnętrznych18 czerwiec 2024278103
Poradnia Chorób Naczyń29 styczeń 2025451556
Operacje Palucha Koślawego04 grudzień 202591991
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona18 wrzesień 20261482
Usunięcie Migdałków Podniebiennych15 listopad 2026104674
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii10 grudzień 2024330506
Poradnia Okulistyczna16 kwiecień 2025270702
Oddział Okulistyczny25 marzec 2025385122
Leczenie Stwardnienia Rozsianego17 czerwiec 202536129
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej09 lipiec 20262321475
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci29 czerwiec 20278211806
Oddział Otorynolaryngologiczny12 luty 202711451282
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego07 wrzesień 20333781513
Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym18 czerwiec 202400
Poradnia Transplantologiczna18 czerwiec 20242848
Świadczenia Z Zakresu Onkologii18 czerwiec 202422737
Leczenie Terapią Bezinterferonową Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C18 czerwiec 202400
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana18 czerwiec 202400
Wycięcie Macicy (Histerektomia)18 czerwiec 202400
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus)18 czerwiec 202401
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek18 czerwiec 202414
Operacje Przepukliny Pachwinowej18 czerwiec 20241845
Oddział Nefrologiczny18 czerwiec 20244957
Oddział Chirurgiczny Ogólny18 czerwiec 202426951
Oddział Onkologiczny18 czerwiec 2024130
Kolonoskopia18 czerwiec 2024224132
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego18 czerwiec 202410
Poradnia Hematologiczna18 czerwiec 2024152215
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego16 listopad 20292301575
Oddział Reumatologiczny18 czerwiec 2024189200
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka18 czerwiec 20242672
Leczenie Chorych Z Dystrofią Mięśniową Duchenne?A Spowodowaną Mutacją Nonsensowną W Genie Dystrofiny18 czerwiec 202400
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą18 czerwiec 202400
Leczenie Nintedanibem Choroby Śródmiąższowej Płuc Związanej Z Twardziną Układową18 czerwiec 202400
Zapobieganie Powikłaniom Kostnym U Dorosłych Pacjentów Z Zaawansowanym Procesem Nowotworowym Obejmującym Kości Z Zastosowaniem Denosumabu18 czerwiec 202400
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego01 luty 202752196
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego18 czerwiec 202400

Pytania dotyczące placówki

Jakie udogodnienia są w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu?

Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?

Tak

Czy jest winda?

Tak

Czy jest parking dla samochodów pacjentów?

Tak

Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Tak

Czy spełnia normy COVID19?

Tak
Informacje NFZ o Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu:

Nazwa formalna w bazie NFZ:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Numer rejestracyjny w bazie NFZ:

000000018589-W-02

NIP placówki:

8981816856

REGON placówki:

000289012

Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Borowska 213, Wrocław. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.

Ośrodek wojewódzki NFZ w województwie: Dolnyśląsk

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.

Email:
skargi@nfz-wroclaw.pl
Adres:
ul. Joannitów 6 50-525 Wrocław
Kontakt:
71 79 79 134
ePUAP:
nx5b931jtf/SkrytkaESP
Twoja opinia:
Wysyłając opinię akceptuję regulamin oraz politykę prywatności portalu otoprzychodnie.pl oraz nie będę wyrażał się w sposób obraźliwy, rasistowski, ksenofobiczny oraz w inny szeroko rozumiany obraźliwy sposób i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi newslettera.

Opinie innych użytkowników: