nfz-logo

Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Poradnia Neurochirurgiczna

3/5 • 3 opinii

Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy oferuje 79 świadczenia medyczne NFZ.

Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Poradnia Neurochirurgiczna prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.

Oferowane świadczenia medyczne w placówce

Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.

Co oznacza data wizyty?

Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.

Co oznacza ilość osób w kolejce?

Jest to łączna ilość zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze ilość osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy.

Co oznacza zakładka realizacje?

Realizacje to zrealizowana ilość skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.

Świadczenia specjalistyczneData wizytyIlość osób w kolejceRealizacje
Oddział Hematologiczny27 marzec 2023319
Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki27 marzec 202320
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jelita Grubego27 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Rakiem Nerki27 marzec 202300
Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego27 marzec 202300
Oddział Chirurgii Onkologicznej27 marzec 202317225
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego27 marzec 202310
Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi 27 marzec 202300
Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka27 marzec 202300
Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist)27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Kolczystokomórkowego Skóry Cemiplimabem27 marzec 202300
Leczenie Raka Z Komórek Merkla Awelumabem27 marzec 202306
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej27 marzec 202300
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu27 marzec 202300
Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową Wenetoklaksem27 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna27 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg)27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Raka Piersi27 marzec 202300
Leczenie Przewlekłej Białaczki Limfocytowej Obinutuzumabem27 marzec 20231838
Leczenie Opornej I Nawrotowej Postaci Klasycznego Chłoniaka Hodgkina Z Zastosowaniem Niwolumabu Na - Leczenie Chorych Na Oporną I Nawrotową Postać Klasycznego Chłoniaka Hodgkina Z Zastosowaniem Niwolumabu27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną27 marzec 202300
Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym27 marzec 202300
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Pierwotne Chłoniaki Skórne T Komórkowe27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Plazmocytowego Na - Leczenie Chorych Na Szpiczaka Plazmocytowego27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Rozlane Z Dużych Komórek B Oraz Inne Chłoniaki B-Komórkowe27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową Ibrutynibem.27 marzec 202300
Oddział Medycyny Paliatywnej 00
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii27 marzec 202300
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry Wismodegibem27 marzec 202310
Terapia Izotopowa27 marzec 202330
Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej27 marzec 2023216
Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich27 marzec 202303
Leczenie Chorych Na Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych27 marzec 2023055
Poradnia Urologiczna27 marzec 202315136
Fizjoterapia Ambulatoryjna27 marzec 202313323
Oddział Ginekologii Onkologicznej27 marzec 2023428
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego27 marzec 202300
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego27 marzec 2023034
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej27 marzec 202349212
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej27 marzec 202311539
Poradnia Leczenia Bólu27 marzec 202312423
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia)27 marzec 20231240
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej27 marzec 202321825
Poradnia Rehabilitacyjna27 marzec 202316115
Oddział Medycyny Nuklearnej27 marzec 20236154
Poradnia Chorób Metabolicznych27 marzec 20239423
Oddział Neurochirurgiczny27 marzec 20231728
Tomografia Komputerowa27 marzec 202365462
Świadczenia Z Zakresu Onkologii27 marzec 2023286940
Oddział Gastroenterologiczny27 marzec 202310216
Badania Medycyny Nuklearnej27 marzec 202321229
Rezonans Magnetyczny27 marzec 202322579
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna27 marzec 202333242
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii07 kwiecień 20238063
Pozytonowa Tomografia Emisyjna27 marzec 20237063
Gastroskopia11 kwiecień 2023232127
Oddział Urologiczny20 kwiecień 202319352
Poradnia Chirurgii Onkologicznej09 czerwiec 2023102920
Poradnia Neurologiczna16 listopad 20235769
Badania Genetyczne15 grudzień 2023760157
Poradnia Gastroenterologiczna24 styczeń 2024550213
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii24 kwiecień 202433191
Poradnia Genetyczna30 maj 2024894182
Poradnia Zdrowia Psychicznego08 marzec 2024259240
Poradnia Neurochirurgiczna13 sierpień 2024340151
Wycięcie Macicy (Histerektomia)27 marzec 202300
Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy27 marzec 202300
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady27 marzec 202330
Operacje Przepukliny Pachwinowej27 marzec 202300
Oddział Radioterapii27 marzec 202333036
Poradnia Chirurgii Ogólnej27 marzec 202313635
Kolonoskopia05 kwiecień 2023524141
Oddział Onkologiczny27 marzec 20238780
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej27 marzec 20233642

Pytania dotyczące placówki

Jakie udogodnienia są w Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy?

Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?

Tak

Czy jest winda?

Tak

Czy jest parking dla samochodów pacjentów?

Nie

Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Tak

Czy spełnia normy COVID19?

Tak
Informacje NFZ o Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy:

Nazwa formalna w bazie NFZ:

Poradnia Neurochirurgiczna

Numer rejestracyjny w bazie NFZ:

000000018613-W-14

NIP placówki:

5250008057

REGON placówki:

000288366

Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Roentgena 5, Warszawa Ursynów. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl

Ośrodek wojewódzki NFZ w województwie: Mazowieckie

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.

Email:
kancelaria@nfz-warszawa.pl
Adres:
ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Kontakt:
22 582 84 02 fax 22 582 84 21
ePUAP:
016ndson16/skrytka

Opinia:

Ocena

3/5

3 ocen

Wystaw opinię:

Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.

Informacje o placówce:

Udogodnienia:

parkingelevatorramptoilet

Telefon:

phone

Pokaż numer

Adres:

phone

Roentgena 5
Warszawa Ursynów

sending newsletter animation

Medyczny newsletter

Dawka wiadomości i opinii ze świata medycyny