OWNFZKontakt
Dermatologia

Dermatologia

Stomatologia

Stomatologia

Neurologia

Neurologia

Ortopedia

Ortopedia

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Laryngologia

Laryngologia

Ginekologia

Ginekologia

Okulistyka

Okulistyka

Kardiologia

Kardiologia

Psychiatria

Psychiatria

Pozostałe

Pozostałe

10 statystyk o zdrowiu - Europa 2022

21.11.2022Czas czytania: 10 min

Udostępnij ten artykuł:

10 statystyk o zdrowiu - Europa 2022

10 statystyk dotyczących zdrowia w Europie. Sprawdź jaki procent jest otyłych osób Europie, ile osób choruje na raka oraz jaki jest średni wiek kobiet, które rodzą. Nasza seria 10 statystyk z prostymi infografikami pomoże Ci lepiej zrozumieć otaczający nas świat i zaspokoi głód wiedzy.

Śmiertelność na raka w Europie (dane 2017)


Mapa przedestawiająca śmiertelność na raka w Europie.
Źródło: https://landgeist.com/2022/11/05/cancer-death-rate-in-europe/

Najwyższe wskaźniki śmiertelności na raka mają niestety kraje Europy Wschodniej i Europy południowej (przede wszystkim kraje Bałkańskie).  Najbardziej niepokojącą statystką jest ta idąca z Węgier. W tym kraju zachorowanie na raka = pewna śmierć. Kraje Europy Zachodniej oraz dalekiej północy znacznie lepiej wypadają na tle reszty krajów.


Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale głównymi są:

  1. Jakość publicznej służby zdrowia - kraje starego bloku wschodniego mają niestety znacznie gorszą jakość oferowanych usług medycznych i są zacofane względem Europy Zachodniej.
  2. Spożycie alkoholu - kraje słowiańskie mają znacznie wyższe spożycie czystego alkoholu etylowego niż pozostałe kraje Europejskie.
  3. Spożycie tytoniu - podobnie jak alkohol, w Europie Wschodniej znacznie więcej się pali papierosów, które przyczyniają się do rozwoju ciężko uleczalnych nowotworów.
  4. Dieta i kuchnia narodowa - W Europie Południowej oraz Zachodniej kuchnia jest znacznie zdrowsza, zaś obywatele są bardziej świadomi tego co jedzą. Ciężka słowiańska kuchnia niestety jest też przyczyną wielu chorób, w tym nowotworowych.

Śmierć spowodowana alkoholem Europa - (dane 2018)


Mapa przedastawiająca ilość śmierć spowdowanych przez alkohol.
Źródło: https://landgeist.com/2021/11/16/alcohol-related-deaths-in-europe/

Jak można zauważyć mapa śmierci spowodowanych z alkoholem jak i mapa zgonów spowodowanych rakiem, niestety jest bardzo mocno skorelowana. Nie nakłada się 1:1, ale rzeczywiście można zauważyć pewną relację pomiędzy nimi.


Chociaż używanie alkoholu jest powszechne i kulturowo akceptowane w większości Europy, nie możemy zapominać, że jest to narkotyk. Takim, który może być zarówno psychicznie, jak i fizycznie uzależniający. Nadmierne spożywanie alkoholu może uszkodzić wszystkie układy organiczne, ale szczególnie wpływa na mózg, serce, wątrobę, trzustkę i układ odpornościowy.


Najwyższe wskaźniki zgonów z powodu używania alkoholu można znaleźć we Wschodniej Słowenii (19,7), Zachodniej Słowenii (12,7), Bremie (19,0) i Hanowerze (14,2) w Niemczech oraz w województwie pomorskim (15,9) w Polsce.


Widzimy też, że wskaźnik ten jest dość wysoki w północnych Niemczech, Danii, Polsce, Łotwie, wschodniej Austrii, zachodnich Węgrzech i Szkocji. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że jest on znacznie wyższy w północnej połowie Europy niż w południowej.


Niestety, nie ma danych dla kilku krajów Europy Wschodniej. Według WHO, Europa Wschodnia ma najwyższy na świecie wskaźnik alkoholizmu (11%). Dlatego byłoby bardzo interesujące zobaczyć wskaźnik zgonów związanych z alkoholem w innych krajach Europy Wschodniej.


Procent osób korzystających z soczewek lub okularów w Europie - (dane 2014)


Mapa przedstawiająca ilość osób noszących okulary
Źródło: https://landgeist.com/2022/05/13/glasses-and-contact-lenses/

Na tej mapie możemy zobaczyć, jaki procent populacji (w wieku 15+) używa jakichkolwiek pomocy wzrokowych. Mogą to być okulary, okulary do czytania, soczewki kontaktowe, a nawet chirurgia laserowa. Dla zdecydowanej większości będzie to dotyczyło okularów lub soczewek kontaktowych.


W większości Europy większość populacji musi korzystać z pomocy wzrokowych, ale szczególnie wysoki jest on w północnej i zachodniej Europie. Najwyższy wskaźnik ma Francja, gdzie 69,3% populacji korzysta z pomocy wzrokowej. Najniższy wskaźnik można znaleźć w Rumunii, gdzie tylko 29,6 procent korzysta z pomocy wzrokowej.


Teraz można się zastanawiać, czy są też osoby, które powinny korzystać z pomocy wzrokowej, ale tego nie robią. Albo dlatego, że nie chcą, albo dlatego, że ich na to nie stać, albo z innych powodów. Czy to możliwe, że Rumunia jest tak niska, ponieważ wiele osób, które potrzebują korekcji wzroku, nie korzysta z żadnych pomocy? Na szczęście w tym zbiorze danych znajdują się również liczby dotyczące tej kwestii. Odsetek populacji, która ma problemy ze wzrokiem, ale nie używa żadnych korekcji, w większości krajów wynosi poniżej 5%, ale może sięgać nawet 17,3% (Łotwa).


Co się więc stanie, jeśli weźmiemy pod uwagę te osoby? Prawda jest taka, że nie za wiele. Granatowe kraje nadal byłyby na szczycie, a Rumunia i Turcja na dole. W Turcji byłoby to 48,3%, a w Rumunii 36,2%, czyli nadal najniżej w Europie. Jedyne kraje, które odnotowują znaczące zmiany w rankingu to Łotwa (55,9%), Portugalia (68,7%) i Słowenia (68,8%).


Otyłość w Europie - (dane 2016)


Mapa przedstawia otyłość w Europie
Źródło: https://landgeist.com/2021/04/06/prevalence-of-obesity-in-europe/

Główna część Europy Zachodniej (w tym Dania, Włochy i Słowenia) wydaje się mieć najniższy wskaźnik otyłości - dieta oraz świadomość ludzi w tych krajach jest największa. Wyróżniają się również Wyspy Brytyjskie, które mają wyższy wskaźnik otyłości niż większość innych krajów europejskich.


Bośnia, Mołdawia, Szwajcaria, Dania i Włochy to jedyne kraje, w których otyłość dotyka mniej niż 20% dorosłej populacji. Turcja ma zdecydowanie najwyższy wskaźnik otyłości w Europie - 32,1% jej populacji jest otyła.


Jak te liczby mają się do innych krajów na świecie? Cała światowa czołówka znajduje się w regionie Pacyfiku, a najwyższy wskaźnik ma Nauru (61%). Poza pierwszą dziesiątką najwyżej plasują się Kuwejt (37,9%) i USA (36,2%). Turcja zajmuje 17 miejsce na świecie, Malta 28, a Wielka Brytania 36. Najniżej plasuje się Wietnam, gdzie tylko 2,1% dorosłej populacji jest otyła.


Ilość lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców w Europie - (dane 2017-2019)


Mapa przedstawiająca ilość lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców
Źródło: https://landgeist.com/2021/09/14/medical-doctors-per-1000-people/

Widzimy, że Austria i Norwegia mają największą liczbę lekarzy medycyny na mieszkańca. Na drugim końcu widzimy, że Polska ma znacznie mniej lekarzy medycyny niż inne kraje europejskie.


Według tych danych oraz na podstawie pozostałych jakie są najlepsze systemy opieki zdrowotnej w Europie na tej mapie? Są to Francja, Hiszpania, Włochy, Dania i Austria. Francja plasuje się na szczycie obu rankingów. Ma jednak jedną z najniższych liczb lekarzy na 1000 osób. Hiszpania, Dania i Włochy mają podobną liczbę. Austria ma najwyższą w Europie.


Niżej punktowane kraje to Irlandia, Węgry, Łotwa, Polska i Rosja. Ponownie widzimy dość duże zróżnicowanie w liczbie lekarzy medycyny na 1000 osób.


Tak więc na podstawie tych dwóch wskaźników nie wydaje się, aby istniał silny związek między liczbą praktykujących lekarzy na 1000 osób a jakością systemu opieki zdrowotnej. Oczywiście, o jakości systemu opieki zdrowotnej decyduje znacznie więcej niż tylko liczba lekarzy. Aby jednak dokonać rzetelnego porównania, trzeba posłużyć się znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem, który ocenia jakość systemu opieki zdrowotnej każdego kraju. Niestety, taki indeks jeszcze nie istnieje.


Ilość dentystów przypadających na 100000 mieszkańców w Europie - (dane 2020)


Mapa przedstawiająca ilość dentystów na 100000 mieszkańców w krajach Europy
Źródło: https://landgeist.com/2021/10/22/dentists-per-100000-people/

Jak możemy zauważyć w Polsce dalej mamy bardzo niski wskaźnik ilości dentystów przypadających na mieszkańca w porównaniu do reszty Europy. Na szczęście nie jesteśmy najgorsi, ale nie wiele nam do tego brakuje.


Najwyżej sklasyfikowanymi krajami w Indeksie Najzdrowszych Zębów (które znajdują się na tej mapie) były Niemcy, Włochy i Hiszpania. Najniżej w rankingu znalazły się Łotwa, Słowacja i Chorwacja. Już teraz możemy zauważyć kilka ciekawych rzeczy. Chorwacja ma jedną z najwyższych liczb dentystów na 100 000 osób, ale ma najgorsze zdrowie zębów w Europie, według Qunomedical. Grecja, która ma najwyższą liczbę dentystów na 100 000 osób, ma dość niski wynik w Indeksie Najzdrowszych Zębów.


Widzimy jednak, że zarówno Słowacja, jak i Bułgaria, mają stosunkowo niską liczbę dentystów na 100 000 osób, a także niski wynik w Indeksie Najzdrowszych Zębów. Widzimy również, że większość krajów zajmujących wysokie pozycje w Indeksie Najzdrowszych Zębów ma również wyższą liczbę dentystów na 100 000 mieszkańców.


Niekoniecznie jest to zależność (zwłaszcza, że Indeks Najzdrowszych Zębów nie jest zbyt wiarygodny), ale wydaje się, że większa liczba dentystów na 100 000 osób jest dobrym prognostykiem dla lepszego zdrowia zębów.


Index zdrowych zębów w Europie - (dane 2020)


Mapa przedstawiająca zdrowie zębów w Europie
Źródło: https://landgeist.com/2021/09/28/healthiest-teeth-of-europe/

Firma Qunomedical sporządziła indeks krajów europejskich, w którym ocenia je na podstawie jakości opieki stomatologicznej - Healthiest Teeth Index.


Niestety nie ma dobrego ostatniego badania, które zebrało informacje na temat rzeczywistego zdrowia zębów dużej liczby obywateli Europy. Indeks Najzdrowszych Zębów jest daleki od doskonałości, ale prawdopodobnie jest jednym z lepszych, jakie istnieją do tej pory. Przygląda się on głównie czynnikom, które mogą przewidzieć stan uzębienia ludzi. Niska liczba dentystów i szkół dentystycznych, może skutkować słabą opieką nad zdrowiem zębów. Wysoka konsumpcja cukru, może spowodować więcej ubytków, a zatem gorsze zdrowie zębów.


Śmierć spowodowana narkotykami w Europie - (dane z 2019)


Mapa przedstawiająca śmierć spowodowaną narkotykami
Źródło: https://landgeist.com/2021/05/21/drug-overdose-deaths-in-europe/

Statystka, którą możemy się pochwalić. Polska ma jeden z najniższych wskaźników śmiertelności spowodowanej ciężkimi narkotykami. Podobnie jak reszta krajów Europy Centralnej i Południowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest znacznie cięższa dostępność narkotyków w tych krajach oraz znacznie niższa ich jakość. Dodatkowo na taką statystkę wpływa zamożność społeczeństwa i dostęp do legalnych używek. Alkohol w naszym kraju jest znacznie łatwiej dostępny oraz jego cena jest znacznie niższa od większości narkotyków.


Zgony z powodu przedawkowania narkotyków znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 5-10 lat w Szkocji i nadal rosną. Większość zgonów dotyczy osób, które zażyły więcej niż jeden narkotyk lub łączą narkotyki z alkoholem lub lekami na receptę. Heroina i metadon są zaangażowane najbardziej w zgony z powodu przedawkowania narkotyków. W ostatnich latach znacznie wzrasta użycie benzodiazepin. Większość zgonów ma miejsce w biednych obszarach miejskich, w szczególności w Dundee i Glasgow.


Kolejnym krajem z poważnym problemem narkotykowym jest Estonia. Ma ona najwyższy w Europie wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania narkotyków, wyższy nawet niż Szkocja. Większość zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Estonii jest spowodowana przez Fentanyl. Masowa operacja nadzoru organów ścigania w 2017 roku doprowadziła do wielkiego biustu i dużego spadku zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Estonii. Niestety, nie trwało to długo. Nie mogąc znaleźć Fentanylu, użytkownicy zaczęli wstrzykiwać sobie mieszankę syntetycznych narkotyków, w tym amfetaminy. Nowe narkotyki, takie jak Flakka, również trafiają na ulice Estonii, ponieważ teraz Fentanyl jest trudny do zdobycia. Estońska policja uważa, że większość syntetycznych narkotyków w Estonii pochodzi z Chin.


Oprócz Estonii i Szkocji, możemy zauważyć, że kraje skandynawskie i Wyspy Brytyjskie mają znacznie wyższy wskaźnik śmierci z powodu przedawkowania narkotyków niż reszta Europy. Oslo jest znane z tego, że ma jeden z najwyższych wskaźników zgonów z powodu przedawkowania narkotyków spośród wszystkich miast w Europie.


Z drugiej strony możemy zauważyć, że wskaźnik zgonów z powodu OD narkotyków jest niski w Holandii i Portugalii. Oba kraje zdekryminalizowały używanie narkotyków. Oznacza to, że osoby zażywające narkotyki mogą prosić o pomoc bez obaw, że zostaną oskarżone o posiadanie lub zażywanie narkotyków. W większości krajów skandynawskich narkotyki są nadal nielegalne i to może być przyczyną wysokiego wskaźnika zgonów z powodu narkotyków, ponieważ użytkownicy nie będą szukać pomocy w obawie przed popadnięciem w kłopoty z prawem.Średnia długość życia w Europie - (dane z 2018)


Długość życia w Europie
Źródło: https://landgeist.com/2021/03/21/life-expectancy-in-europe/

Mapa przedstawia średnią długość życia w Europie wyrażoną w latach. Jak można zobaczyć kraje bloku wschodniego mają znacznie niższą przewidywaną długość życia, niż kraje Europy Zachodniej. Jest to pokłosie niskiej jakości służby zdrowia oraz zacofania z czasów ustroju komunistycznego.Na szczęście ta mapa z każdym rokiem się poprawia, a my jako Europejczycy żyjemy znacznie dłużej niż reszta świata.


Średni wiek kobiet, które rodzą dzieci - (dane z 2019)


Średnia wieku kobiet rodzących dzieci
Źródło: https://landgeist.com/2022/01/21/mean-age-of-women-at-birth-of-first-child/

Patrząc na mapę średniego wieku kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka, możemy zauważyć bardzo wyraźne różnice geograficzne. Najwyższa średnia wieku występuje w Europie Południowej, a najniższa w Europie Wschodniej.


Najwyższą średnią wieku mają Włochy (31,3), a następnie Luksemburg i Hiszpania (31,1). Grecja, Cypr, Szwajcaria, Irlandia i Holandia również mają średnią wieku 30 lat lub wyższą.


W większości Europy średnia wieku wynosi ponad 28 lat. Wszystkie kraje o średniej wieku poniżej 28 lat znajdują się we wschodniej części Europy. Ukraina (25,6) i Białoruś (25,8) to jedyne kraje, w których średnia wieku jest niższa niż 26 lat.


Ten arytkuł jest dynamiczny i będzie ulegać zmian. Obserwuj nas, aby dowiadywać o nowych ciekawostkach ze świata medycyny.

Facebook
Dołącz do nas na Facebooku!
Polub nas na Facebooku!
Twitter
Obserwuj nas na Twitterze!
Obserwuj nas na Twitterze!
Linkedin
Znajdź nas na LinkedIn!
Znajdź nas na LinkedIn!